Oferujemy

Doradztwo BHP oraz przeciwpożarowe

 

Szkolenia BHP

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej

Dobór środków ochrony

 

Dokumentacja BHP oraz ppoż.:

Ocena zagrożenia wybuchem

Opracowanie dokumentu zagrożenia przed wybuchem

Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla składowisk

 

Usługi i szkolenia w języku Polskim oraz Angielskim